INFORMACJE PRAWNE

Prawa autorskie

Strona Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (PWSFTViT)
Copyright © 2018 PWSFTViT. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oświdczenie o ochronie danych osobowych

Użytkownik serwisu podając swoje dane osobowe w oświadczeniach i formularzach dostępnych na serwisie wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWSFTviT) z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.

2. Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl

3. Celem zbierania danych jest przekazywanie informacji o działalności Szkoły w tym informacji o studiach, szkoleniach, kursach oraz innych usług i produktów oferowanych przez PWSFTViT.

4. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych „Newsletter PWSFTviT” i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).

6. Podanie danych jest dobrowolne.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Polityka obsługi cookies (ciasteczek)

Serwisy interetowe obsługiwane przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi używają plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów PWSFTViT, inne zbierają i profilują dane użytkowników w celu ułatwienia im korzystania z serwisów, bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających, a także pozwalają użytkownikom udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość witryn PWSFTViT.

Więcej informacji na temat polityki obsługi cookies stosowanej na tej stronie dostępne jest pod adresem: 
http://www.filmschool.lodz.pl/img/pwsf/main/polityka_obslugi_cookies.pdf

Podziękowania

Storna powstała dzięki wysiłkom wielu osób, firm oraz projektom i programom o otwartym kodzie źródłowym, którym chcielibyśmy w tym miejscu podziękować:

― Zdjęcia i filmy umieszczone na stronie pochodzą z Archiwum PWSFTViT

― Projekt graficzny oraz zawartość merytoryczną strony opracowała Agencja Interaktywna SFERA 

― Icons made by Freepik from Flaticon  is licensed by CC 3.0 BY